آدریان پول

آدریان پول

آدریان پول متولد 2 سپتامبر 1948 ، استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه کمبریج انگلیس و عضو کالج ترینیتی انگلیس است. کتاب های وی شامل تراژدی: مقدمه ای بسیار کوتاه و شکسپیر و ویکتوریا می شود.

کتاب های آدریان پول

درآمدی بر تراژدی