شاهین دهقان

شاهین دهقان

شاهین دهقان متولد سال 1362، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی عشق در ادبیات, روانشناسی عملی, زنان در ادبیات, شعرفارسی ... می باشد.

کتاب های شاهین دهقان