هومان حسن پور

هومان حسن پور

هومان حسن‌پور متولد سال 1351 ، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مؤلف می باشد.

کتاب های هومان حسن پور

حکومت مردم


مبانی جامعه شناسی