فریدون یاریاری

فریدون یاریاری

فریدون یاریاری متولد سال 1344، با مدرک تحصیلی روان‌ شناسی کودکان استثنایی در مقطع دکترا، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی هستم، من در زمینه درمان اختلالات روان شناختی، کودکان و نوروسایکولوژی تخصص دارم و علاوه بر مرکز مشاوره یکتا با کلینیک توحید نیز همکاری می کنم.

کتاب های فریدون یاریاری

کودکان استثنائی