جوئن رادا

جوئن رادا

دکتر رودا از سال 2011 به عنوان مشاور روانپزشک مشغول به کار بوده و در طول زندگی حرفه ای خود درگیر آموزش و تحقیق بوده است. او همچنین نقش فعالی را در کالج سلطنتی روانپزشکان به عنوان عضو کمیته اجرایی هیئت علمی ایفا می کند. او در سپتامبر 2020 در KMMS کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر هفته کاری خود را به طور مساوی بین دانشکده پزشکی و نقش خود به عنوان مشاور در تیم سلامت روان سالمندان میدستون (کنت و مدوی NHS و اعتماد مشارکت مراقبت اجتماعی) تقسیم می کند. سگ خانگی او الیو (Pets as Therapy) نیز یکی از اعضای کلیدی تیم Maidstone است و قصد دارد در زمان رفع محدودیت‌های ارتباط اجتماعی، نقشی در زندگی دانشجویی و رفاه در KMMS ایفا کند.

کتاب های جوئن رادا