جسی رایت

جسی رایت

جسی اچ رایت، رئیس مرکز روانپزشکی سرپایی کلب و مدیر مرکز افسردگی در دانشگاه لوئیزویل است. او که یک مرجع شناخته شده در زمینه افسردگی و درمان شناختی-رفتاری است، نویسنده کتاب های برنده جایزه هم برای عموم مردم و هم برای متخصصان است.

کتاب های جسی رایت