جان و بارن هیل

جان و بارن هیل

جان دبلیو بارن هیل، محقق ارشد دیویت والاس و استاد روانپزشکی بالینی و بهداشت عمومی در کالج پزشکی ویل کورنل است. وی رئیس خدمات مشاوره و ارتباط در بیمارستان پرسبیتریان نیویورک/ مرکز پزشکی ویل کورنل؛ و یکی از اعضای هیئت علمی مرکز آموزش و تحقیقات روانکاوی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک می باشد.

کتاب های جان و بارن هیل