و ف پرکینز

و ف پرکینز

ویکتور فرانسیس پرکینز (22 دسامبر 1936 - 15 ژوئیه 2016) منتقد فیلم بریتانیایی بود، که بیشتر به دلیل کار در زیبایی شناسی و تفسیر فیلم شناخته شده است. وی در دوون متولد شد و از سال 1978 تدریس را در دانشگاه وارویک آغاز کرد.
پرکینز که برای اولین کتاب خود به نام فیلم به عنوان فیلم (1972) شناخته شد، که به سرعت به یک متن اصلی در دوره های مطالعات فیلم تبدیل شد، بر نحوه مطالعه فیلم تأثیر گذاشت و به دلیل تیز بینی و برخورد بدون اصطلاحات اصطلاحی نسبت به موارد مهم تحلیل فیلم، در سطح بین المللی شناخته شد. ویکتور پرکینز تا زمان مرگ همچنان یک محقق فعال باقی ماند و همچنان به سخنرانی در دانشگاه وارویک ادامه داد و همچنین به نوشتن و ارائه مقالاتی درباره تحلیل فیلم در داخل و خارج از کشور پرداخت.
وی پس از آنوریسم در 15 ژوئیه 2016 درگذشت. پرکینز در اواخر دهه 1960 با تسا پودنی (دختر شاعر شاعر جان پودنی) ازدواج کرد پسر آنها توبی پرکینز عضو پارلمان حزب چسترفیلد است. دختر آنها پولی وینا پرکینز نویسنده و تهیه کننده فیلم است.

کتاب های و ف پرکینز

فیلم به عنوان فیلم