دنیل لیون

دنیل لیون

اولین کلاس پیلاتس دانیل لیون جونیور به او القا کرد که میز کار خود را به عنوان یک تاجر ترک کند. وی با قدیمی ترین محافظ زندگانی جوزف پیلاتس آموزش دید و از آن زمان به عنوان مربی خصوصی پیلاتس در reaLPilates @ Tribeca Bodyworks بوده است. وی همچنین به مدت دو سال در سالن ورزشی دراگو مربی پیلاتس بود. لیون در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های دنیل لیون