محمود خانی جوی آباد

محمود خانی جوی آباد

محمود خاني جوي آباد نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی اقتصادسیاسی، سیاست خارجی, بلوک های قدرت, تجدید ساختار, جمهوری اسلامی ایران, جنبش عدم تعهد, جهانی شدن, ... می باشد.

کتاب های محمود خانی جوی آباد

اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی