رضا محمدی

رضا محمدی

سید رضا محمدی شاعر، مترجم،منتقد ادبی و روزنامه‌نگار اهل کشور افغانستان است. او در سال ۱۳۵۸ خورشیدی در شهر غزنی زاده شد. او در ایران با روزنامه‌های «سلام» و «کار و کارگر» همکاری داشته‌است.

کتاب های رضا محمدی

شهر غلغله


روح اندوهگین یک شاعر


سفرنامه ی باد