سلمان کدیور

سلمان کدیور

سلمان کدیور متولد سال 1365 در شیراز، دارای فوق لیسانس در صنعت نفت مدت فعاليت جدی در حوزه داستان می باشد. وی رتبه اول جنشواره داستان نویسی رسول آفتاب، برگزیده جشنواره ملی الف دزفول، برگزیده جشنواره ملی شکوه شکیبایی می باشد.

کتاب های سلمان کدیور

پس از بیست سال