منصور ساعی

منصور ساعی

منصور ساعی متولد سال 1358، دارای دکتری تخصصی علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی درسال ۱۳۸۹، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی درسال ۱۳۸۴، کارشناسی علوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری ازدانشگاه علامه طباطبایی درسال ۱۳۸۱ می باشد. وی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  از سال ۱۳۹۶، پژوهشگرپژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
مدیرگروه پژوهشی «فرهنگ و ارتباطات» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی سال ۱۳۹۴، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۸ تاکنون، مدرس دانشگاه تهران سال ۱۳۹۴، رئیس مرکز بررسی های سبک زندگی جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بوده است.

کتاب های منصور ساعی