ادوارد شی یرا

ادوارد شی یرا

ادوارد شی یرا (5 آگوست 1885 - 20 ژوئن 1933) باستان شناس، آشوری شناس و محقق ادیان و زبان شناسی ایتالیایی-آمریکایی بود.
کایرا در سال 1885 در رم، ایتالیا متولد شد و به عنوان یک متکلم در حوزه علمیه کروزر آموزش دید (B.D. 1911 ، Th.M. 1912). وی دکترای خود را در دانشگاه پنسیلوانیا به پایان رساند (دکتری 1913). وی تا سال 1927 هیئت علمی دانشگاه پنسیلوانیا بود و در آن زمان به انستیتوی شرقی دانشگاه شیکاگو پیوست.

کتاب های ادوارد شی یرا

الواح بابل