سروپالی راداکریشنان

سروپالی راداکریشنان

ساروپالی رادهاکرشنن (۵ سپتامبر ۱۸۸۸ – ۱۷ آوریل ۱۹۷۵) یک سیاست‌مدار، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش اهل هند بود. او از ۱۴ مه ۱۹۶۲ تا ۱۳ مه ۱۹۶۷ رئیس‌جمهور هند بود. وی یکی از برجسته ترین محققان قرن بیستم هند در زمینه دین و فلسفه تطبیقی بود که پس از گذراندن تحصیلات خود در کالج مسیحی مادرس در سال 1911 ، استادیار و بعدا استاد فلسفه در کالج ریاست جمهوری مادرس و سپس متعاقبا استاد فلسفه در دانشگاه میسور شد ( 1918-1921) ؛ کینگ جورج پنجم کرسی علوم ذهنی و اخلاقی در دانشگاه کلکته (1921–1932) و استاد اسپالدینگ دین و اخلاق شرقی در دانشگاه آکسفورد (1936–1952) که توسط آن وی اولین هندی بود که کرسی استادی را در دانشگاه آکسفورد بدست آورد. وی در سالهای 1926 ، 1929 و 1930 مدرس آپتون در کالج منچستر، آکسفورد بود. در سال 1930 به عنوان مدرس هاسکل در آیین تطبیقی در دانشگاه شیکاگو منصوب شد.

کتاب های سروپالی راداکریشنان

تاریخ فلسفه شرق و غرب