ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی

ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی

ایگناتای یولیانوویچ کراچکوفسکی (زاده ۱۸۸۳ – درگذشته ۱۹۵۱) مستشرق و ایران‌شناس روس بود. او شاگرد ویکتور رومانویچ روزن (۱۸۴۹-۱۹۰۸)، مستشرق نامدار روس، بوده‌است. کراچکوفسکی سالها در کتابخانه‌های ترکیه و کشورهای عربی و کتابخانه سن پیترزبورگ به تحقیق و مطالعه بر روی نسخ خطی عربی پرداخت. حاصل تلاش وی ۳۴۴ اثر و ۴۸ یادداشت است.

کتاب های ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی