دلفین مینویی

دلفین مینویی

دلفین مینویی (متولد 1974) روزنامه نگار فرانسوی متخصص در جهان ایران است. او برای حرفه خود به ایران نقل مکان کرد. از سال 1999 خبرنگار فرانس اینتر و فرانس اینفو بود و از  2002 با لو فیگارو همکاری کرد. وی همچنین چندین مستند را کارگردانی کرده است. 

کتاب های دلفین مینویی

نوجود علی