الیزابت تسلر

الیزابت تسلر

الیزابت تسلر (نام مستعار: ماری هاگمن؛ متولد 6 دسامبر 1945 در بریلون) نویسنده آلمانی کتاب های کودکان و نوجوانان است. الیزابت تسلر در آلمان، فرانسه، تاریخ هنر و تحصیلات در مونیخ، لوزان و مونستر تحصیل کرد. وی سپس در یک مدرسه ی گرامر معلم شد و تا سال 1989 این حرفه را انجام داد.
از سال 1990 او در حال نوشتن کتاب برای کودکان و جوانان در سنین چهار تا 16 سال است، و در آنها همچنین به موضوعات دشواری مانند عصبانیت، جنگ، ترس، خشونت، غم و مرگ می پردازد. الیزابت زولر اکنون در یک مزرعه ذکر شده در نزدیکی مونستر زندگی می کند.

کتاب های الیزابت تسلر

کیمی قوی می شود