آتکا رید

آتکا رید

آتکا رید در سال 1970 در سارایوو متولد شد. او با شروع جنگ بوسنی، دانشجوی علوم سیاسی بود. در طول جنگ، او به عنوان خبرنگار یک ایستگاه رادیویی محلی و به عنوان مترجم مطبوعات خارجی کار می کرد. وی پس از ورود به نیوزیلند به عنوان روزنامه نگار در کریستچرچ کار کرد.

کتاب های آتکا رید

خداحافظ سارایوو