اصغر کورنگی

اصغر کورنگی

سرتیپ اصغر کورنگی متولد۱۳۰۷ در اصفهان است. دبستان و دبیرستان را در همان شهر خوانده است. قصد شرکت در کنکور پزشکی را داشته اما روزگار او را به دانشکده پلیس در تهران می‌کشاند و بعد هم حقوق می‌خواند و علی‌رغم میلش در شهربانی ماندگار می‌شود. خودش می‌گوید که بارها قصد کرده بود از شهربانی بیرون بیاید اما گویا سرنوشت مقدر کرده بود در شهربانی بماند. از آبادان تا گنبد کاووس، از اصفهان تا تهران و بعد بخشی از دوران خدمتش را به عنوان رئیس زندان سپری کند. او سال ۴۴ رئیس زندان قصر می‌شود.

کتاب های اصغر کورنگی

مسیح در قصر