کریستین ماهنی

کریستین ماهنی

کریستین ماهنی (KRISTIN MAHONEY) سردبیر مجله و معلم خواندن مدرسه ابتدایی با مدرک کارشناسی ارشد در آموزش مقدماتی و آموزش سواد از کالج آموزش Bank Street است. نوشته های او در وبلاگ شبکه یادگیری نیویورک تایمز، مجله McCall و گالری SCBWI "بنویسید" ظاهر شده است.

کتاب های کریستین ماهنی

زندگی به سبک آنی