ترسا بلانچ گاسول

ترسا بلانچ گاسول

ترسا بلانچ (بارسلونا 1969) روزنامه نگاری را در Universidad Autónoma (بلاترا) و انتشارات را در Universidad Pompeu Fabra (بارسلونا) تحصیل کرد. در سال 2003 وی از دولت آلمان برای مطالعات تحقیقاتی در Internacionale Jugend Bibliothek در مونیخ کمک هزینه دریافت کرد. او اغلب با ناشران اسپانیایی کار می کند و برای نشریات اروپایی متخصص ادبیات کودکان می نویسد.

کتاب های ترسا بلانچ گاسول

جویندگان سرنخ 1


جویندگان سرنخ 2