مادلین لینگل

مادلین لینگل

مادلین لینگل کمپ (29 نوامبر 1918 - 6 سپتامبر 2007) نویسنده آمریکایی کتاب های داستانی،یر داستانی، شعر و ادبیات داستانی نوجوان، از جمله یک چین و چروک در زمان و دنباله های آن: یک باد درب ، یک سیاره به سرعت متغیر ، بسیاری از آب ها و یک زمان قابل قبول. آثار او نشان دهنده ایمان مسیحی و علاقه شدید او به علوم مدرن است.

کتاب های مادلین لینگل

چین خوردگی در زمان