رودا ای هوارد هاسمن

رودا ای هوارد هاسمن

رودا ای. هوارد هاسمن یک دانشمند اجتماعی کانادایی است که در زمینه حقوق بشر بین المللی تخصص دارد. او در اسکاتلند متولد شد. مادرش اسکاتلندی و پدرش پناهنده ای از آلمان نازی بود. او را در کودکی به کانادا آوردند و در مدارس دولتی در کبک و جنوب انتاریو تحصیل کرد. وی از سال 1965 تا 1976 در دانشگاه مک گیل تحصیل کرد و لیسانس علوم سیاسی (1969) ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی (1972) و دکترای جامعه شناسی (1976) دریافت کرد. 

کتاب های رودا ای هوارد هاسمن

جهانی شدن و حقوق بشر