سوندرا اس ونسنت

سوندرا اس ونسنت

سوندرا اس ونسنت (Sondra VanSant)، یک مشاور حرفه ای دارای مجوز، بیش از بیست سال صرف کمک به افراد، زوج ها، خانواده ها و تیم های کاری در حل اختلافات کرده است.

کتاب های سوندرا اس ونسنت

لذت بردن از اختلافات