حمید کارگر

حمید کارگر

حمید کارگر که متولد ۱۳۵۶ در مشهد است، دکترای علوم ارتباطات دارد و عضو گروه مولفان کتاب های از خاک تا خدا (یادواره شهدای دانشجو) و نیز آموزش دانشگاهی فرش؛ چالش ها و چشم اندازها" و استاد مشاور و راهنمای پایان نامه های دانشگاهی متعددی بوده است. عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی فرش ایران و مسئولیت های متعددی در سازمان توسعه تجارت ایران، و دیگر بخشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در کارنامه اجرایی وی به چشم می خورد. حمید کارگر افزون بر همکاری با نشریه علمی-پژوهشی "گلجام"، خود صاحب امتیازی و مدیرمسئولی فصلنامه طره را نیز برعهده دارد.

کتاب های حمید کارگر