نیک کراسلی

نیک کراسلی

نیک کراسلی متولد سال 168 ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه منچستر انگلیس است. او در مورد طیف گسترده ای از موضوعات جامعه شناسی و در مورد تحلیل شبکه های اجتماعی ، مقاله و کتاب منتشر کرده است.

کتاب های نیک کراسلی

هابرماس،باختین،بوردیو