جان باورز

جان باورز

جان باورز متولد سال 1959 ، رئیس گروه طراحی ارتباطات بصری در دانشکده مؤسسه هنری شیکاگو است. وی عضو هیئت مدیره انجمن آموزش طراحی گرافیک (GDEA) و مدرس تئوری و مسائل طراحی است.

کتاب های جان باورز

مقدمه ای بر طراحی دوبعدی