تمیمه بیگم دائو

تمیمه بیگم دائو

تمیمه بیگم دائو (Tamima Bayhom-Daou) یک محقق مستقل انگلیسی، متخصص در تاریخ اسلامی است.

کتاب های تمیمه بیگم دائو

شیخ مفید