سوجت ویجی

سوجت ویجی

دکتر سوجیت ویجی ریاضی دان است که در زمینه های ترکیبی و نظریه اعداد فعالیت می کند. وی 15 مقاله تحقیقاتی را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسانده است و طی 20 سال در دوره های کارشناسی در دانشگاه راتگرز، دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین و موسسه علوم و تحقیقات علوم هند هندوستان تدریس کرده است. وی یکی از مربیان تیم UIUC برای آزمون Putnam در سال های 2008 و 2009 و عضو پانل مصاحبه برای امتحانات بورس تحصیلی KVPY در هند در سال های 2013 و 2014 بود. وی سه کتاب نوشت، به نام های جبر متوسطه، ورزشی Trivia Challenge و بازگشت سقراط و همچنین یک فصل از کتاب Analytic Number Theory: Essays in Honor of Klaus Roth.

کتاب های سوجت ویجی

بازگشت سقراط