پولین گنیو

پولین گنیو

پولین گنیو (Pauline Gagnon) (متولد: 1955) دکترای خود را در رشته فیزیک ذرات در دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا کروز ، در سال 1993 به پایان رساند. وی سپس شروع به تحقیق در CERN ، آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات کرد ، و دانشمند ارشد تحقیقات در دانشگاه ایندیانا بود تا او در سال 2016 بازنشسته شد.

کتاب های پولین گنیو