روی جکسون

روی جکسون

روی جکسون (متولد: 13 آگوست 1962) محقق فلسفه دین در دانشگاه گلوسترشر است. وی نویسنده کتابهای متعددی در موضوعاتی چون فلسفه اسلامی، نیچه و اسلام، اسلام سیاسی، فلسفه دین و تعامل فلسفه اسلامی و غربی است.

کتاب های روی جکسون

فلسفه علم