ای سی اچ اسمیت

ای سی اچ اسمیت

آنتونی چارلز هاکلی اسمیت (متولد آنتونی چارلز اسمیت در سال 1935) رمان نویس و نمایشنامه نویس بریتانیایی از کیو است. وی در مدرسه گرامر همپتون و کالج کورپوس کریستی، کمبریج تحصیل کرد و در آنجا زبانهای مدرن را خواند. با شروع کار نویسندگی، برای تمایز یافتن از نویسندگان دیگر به همین نام، وی "H" اولیه را اضافه کرد  نماینده نام اصلی دخترک مادربزرگش، هاکلی.
از سال 1960 خانه او در بریستول بوده است. وی از سال 1965 تا 1969 همکار ارشد تحقیق در مرکز مطالعات فرهنگی معاصر ریچارد هاگگارت در دانشگاه بیرمنگام بود و پست های بازدید را در دانشگاه های بریستول، بورنموث و تگزاس (آستین) بر عهده داشت. وی از سال 1964 تا 1973 کارهای ادبی را برای شرکت سلطنتی شکسپیر و بعداً برخی را برای تئاتر ملی انجام داد.
در سال 1971، پیتر بروک او را به مدت سه ماه به ایران دعوت کرد تا کتابی درباره پروژه Orghast که بروک و تد هیوز انجام می دادند، بنویسد. او مدیر جشنواره ادبیات چلتنهام در سال 1978 ، 1979 و 1999 بود. او دارای دو دختر به نامهای ایموژن و سوفی و ​​یک پسر به نام الیور اسمیت است.

کتاب های ای سی اچ اسمیت

ارگاست در پرسپولیس