پوپه میثاقی

پوپه میثاقی

پوپه میثاقی متولد ۱۳۵۶، تهران. نویسنده و مترجم. دانشجوی دکترا در رشته ی نگارش خلاق در دانشگاه دنور کلرادوی آمریکا. او هم اکنون دبیر بخش ایران نشریه ی Asymptote است و ترجمه ی کتاب های «شکسپیر و شرکا»، «موسیو پن» و «آخرین غروب های زمین» را در کارنامه ی خود دارد.

کتاب های پوپه میثاقی

فرمین موش کتاب خوان


آخرین غروب های زمین


شکسپیر و شرکا


موسیو پن