اردشیر خورشیدیان

اردشیر خورشیدیان

موبد اردشیر خورشیدیان، زاده‌ی تیرماه 1325 خورشیدی، در محله‌ی دستوران شهر یزد، چشم به جهان گشود. پدر وی روانشاد موبد هرمزدیار پور موبد اردشیر و سلطان‌بانو خورشیدیان، کارمند بانک ملی و از هموندان انجمن موبدان یزد بود. مادر وی، بانو، دُخت موبد اردشیر و دولت‌خانم شهزادی، از نخستین بانوان یزد بود که در سال 1314 خورشیدی دیپلم گرفت و مدیر دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد شد. موبد خورشیدیان سال 1356 با بانو سیمین نعیمی، پیوند زناشویی بست و فرزندانشان به نام‌های  آزیتا، آرش و نازنین هستند.

کتاب های اردشیر خورشیدیان

اندیشه در تخت جمشید