نیل ای فیوری

نیل ای فیوری

نیل ای فیوری (NEIL FIORE)، (متولد: Jersey City، New Jersey، ایالات متحده) روانشناس، مدرس، مربی و نویسنده پرفروش مشهور است. دکتر فیوری به عنوان یک متخصص برجسته در زمینه عملکرد و بهره وری مشهور شده است.

کتاب های نیل ای فیوری

عادت به اکنون