دیوید اسل

دیوید اسل

دیوید اسل (متولد 12 سپتامبر 1956) نویسنده، مشاور، مربی اصلی زندگی، سخنران بین المللی و وزیر شماره یک پرفروش است که مأموریت او تأثیر مثبت 2 میلیون نفر در هر روز در هر منطقه از زندگی، صرف نظر از شرایط فعلی آنها می باشد.

کتاب های دیوید اسل

آهسته سازی