کریستین لیپنکات

کریستین لیپنکات

کریستین لیپینکات یک مورخ هنر و مشاور موزه ها در لندن است. وی از 1990 تا 2006 در موزه ملی دریانوردی کار می کرد و پس از اینکه مدیر رصدخانه سلطنتی، گرینویچ (1998-2001) معاون مدیر آن بود (2000-2006).
در اکتبر 2013 او در موزه کنجکاوی رادیو 4 BBC ظاهر شد و تصمیم گرفت "The Eureka Moment" را به موزه فرضی اهدا کند.
وی دارای مدرک کارشناسی ادبیات تطبیقی از کالج بنینگتون، ورمونت، آمریکا (1976) و کارشناسی ارشد (1976) و دکترای (1987) در رشته تاریخ هنر از دانشگاه شیکاگو است.

کتاب های کریستین لیپنکات