ژاکلین نوریش

ژاکلین نوریش

دکتر ژاکلین نوریش علاقه مند به ارتقا سلامت و پیشگیری از مشکلات روان است و از مدارس به عنوان یکی از قدرتمندترین راه ها برای ایجاد جوامع شکوفا دیدن می کند. کارهای دکترای ژاکلین شامل ایجاد و آزمایش یک برنامه آموزش مثبت برای نوجوانان استرالیایی بود که مفاهیمی مانند امید، مهربانی، معنا، نقاط قوت شخصیت و قدردانی را بررسی می کرد. ژاكلین با طیف وسیعی از مدارس و سازمان ها در زمینه استفاده از ابتكارات سلامتی مبتنی بر شواهد، از جمله مدرسه گرامر Geelong، مدرسه خیابان بری و انجمن بازیکنان AFL كار كرده است. علایق او شامل هوشیاری، تعهد درمانی برای پذیرش، دلسوزی و نوع دوستی است. وی در دانشکده های روانشناسی، پزشکی و بازرگانی دانشگاه موناش روانشناسی بهزیستی و روانشناسی تدریس کرده است. او بنیانگذار Share Well است که جنبشی است که همکاری و نوآوری را در کاربردهای عملی علم بهزیستی تقویت می کند.

کتاب های ژاکلین نوریش

روانشناسی آموزش مثبت