جوناس سالزجیبر

جوناس سالزجیبر

جوناس سالزجیبر (Jonas Salzgeber) نویسنده سوئیسی است و برای ارتش کوچکی از افراد قابل توجه در NJlifehacks.com می نویسد. او در تلاش برای به دست آوردن بهترین خود، بر روی رواقی گره خورد - و گرفتار او شد. در هسته اصلی این فلسفه عملی، هدف داشتن زندگی سعادتمندانه حتی (به ویژه) در برابر مشکلات قرار دارد.

کتاب های جوناس سالزجیبر

فلسفی زیستن