فرانک نورتن مگیل

فرانک نورتن مگیل

دکتر فرانک ن. مگیل چهل سال گذشته نویسنده و ویراستار آثار برجسته مرجع بوده است. او در کالج کلارمونت مک کنا در کلارمونت کالیفرنیا تدریس می کند.

کتاب های فرانک نورتن مگیل

شاهکارهای ادبی جهان