کنفورد ند

کنفورد ند

دکتر کنفورد ند یک پزشک عمومی در حال تمرین است و با روشی خاص در زمینه استرس و پزشکی رفتاری فعالیت می کند. وی مشاور استرس برای سازمانهای بزرگ مانند خطوط هوایی آمریكا و نخست وزیران بسیاری از كشورها بوده است. دکتر ند علاوه بر این مشاغل، سخنران بین المللی شناخته شده ای است که از کنفرانس سالانه شهرداران ایالات متحده، AT&T، مرک، انجمن بیمارستان آمریکایی و بسیاری دیگر مورد تحسین قرار گرفته است.

کتاب های کنفورد ند

استرس را سرکوب کن