فیروزه مهرزاد

فیروزه مهرزاد

فیروزه مهرزاد از مترجم های پرکار لاهیجانی است که کتابهای ترجمه ایشان بسیار پر طرفدار هستند. وی مدرک کارشناسی در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی گرفت و کارشناسی ارشد را در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی به پایان رساند. فیروزه مهرزاد کتابهای روانشناسی و رمانهای داستانی پر مخاطبی را در کارنامه خود دارد. کتابهای روانشناسی مثل مسافر ، راهنما ، درمانگر ، گمشده ،از کارهای اندی اندروز ؛ و اتوبوس انرژی ، قواعد بازی ، مثبت یا منفی ، کوسه و ماهی و سوپ از جان گوردون با ترجمه خانم فیروزه مهرزاد به چاپ رسیده اند. همچنین رمانهای بلند پرواز ، ثروت هماهنگ با تم روانشناسی و رمانهای امسال میخواهم و اینبار متفاوت است از مری جین رایان ، در باغچه افکار ، دروازه ای به هوشمندی ، سکه ی آلایژا ، ۳۶۵ روز هر روز از سال شادی را تجربه کنید ، زبان گلها ، هرگر بال پرواز نخواستیم و … هم از مجوعه کارهای موفق با ترجمه وی هستند.

کتاب های فیروزه مهرزاد

پرواز زندگی بخش


زبان گل ها


شیرجه در خوشبختی


گمشده


هرگز بال پرواز نخواستیم


راهنما


درمانگر