فیروزه مهرزاد

فیروزه مهرزاد

فیروزه مهرزاد از مترجم های پرکار لاهیجانی است که کتابهای ترجمه ایشان بسیار پر طرفدار هستند. وی مدرک کارشناسی در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی گرفت و کارشناسی ارشد را در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی به پایان رساند. فیروزه مهرزاد کتابهای روانشناسی و رمانهای داستانی پر مخاطبی را در کارنامه خود دارد. کتابهای روانشناسی مثل مسافر ، راهنما ، درمانگر ، گمشده ،از کارهای اندی اندروز ؛ و اتوبوس انرژی ، قواعد بازی ، مثبت یا منفی ، کوسه و ماهی و سوپ از جان گوردون با ترجمه خانم فیروزه مهرزاد به چاپ رسیده اند. همچنین رمانهای بلند پرواز ، ثروت هماهنگ با تم روانشناسی و رمانهای امسال میخواهم و اینبار متفاوت است از مری جین رایان ، در باغچه افکار ، دروازه ای به هوشمندی ، سکه ی آلایژا ، ۳۶۵ روز هر روز از سال شادی را تجربه کنید ، زبان گلها ، هرگر بال پرواز نخواستیم و … هم از مجوعه کارهای موفق با ترجمه وی هستند.

کتاب های فیروزه مهرزاد

حواسم بهت هست


سه زن


بذرهای موفقیت


زبان گل ها


سرانجام آیشا


مسافر


گریه نکن


پرواز زندگی بخش


درمانگر


کوسه و ماهی قرمز


شیرجه در خوشبختی


گمشده


آشپزخانه شیشه ای


هرگز بال پرواز نخواستیم


راهنما