توماس تئو

توماس تئو

توماس تئو (متولد 1963) استاد کانادایی مطالعات تاریخی، نظری و انتقادی روانشناسی در دانشگاه یورک در تورنتو، کانادا است. وی در زمینه های روانشناسی انتقادی و روانشناسی نظری پیشتاز است. تئو در لندن ، انگلیس متولد شد. وی استاد و دکترای خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه وین در اتریش دریافت کرد. وی از سال 1992 تا 1995 به عنوان همکار پس از دکترا و سپس به عنوان دانشمند تحقیق در انستیتوی توسعه انسانی ماکس پلانک در برلین ، آلمان کار کرد. وی در سال 1996 رشته استادی خود را در دانشگاه یورک کانادا آغاز کرد.
تئو رئیس انجمن بین المللی روانشناسی نظری (2013–2015) ، رئیس (2016–2017) انجمن روانشناسی نظری و فلسفی انجمن روانشناسی آمریکا (APA) (بخش 24) و دو بار رئیس تاریخ و فلسفه بخش روانشناسی انجمن روانشناسی کانادا (CPA). او یکی از اعضای APA و CPA است. وی سردبیر مجله روانشناسی نظری و فلسفی (2009–2014) بود. وی به عنوان سردبیر مجله Review of General Psychology (2009–2014) خدمت کرده است.

کتاب های توماس تئو

نقدی بر روان شناسی