نسرین دانائی

نسرین دانائی

نسرین دانائی متولد سال 1355 ، استاد دانشگاه ، نویسنده ، مشاور خانواده و جوانان ، مدرس کوچینگ فردی و سازمانی ، مدرس اصول مذاکره و فن بیان است. او دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دکترای جامعه شناسی و همچنین دکترای مدیریت کسب و کار می باشد.

کتاب های نسرین دانائی

مهارت های ارتباط موثر


مدیریت هیجان