سالی جی پلا

سالی جی پلا

سالی جی پلا نویسنده پرندگان روزی (اولین رمان او) و استنلی احتمالاً خوب خواهد بود. او در سفرهای خانوادگی جاده ای به بیشتر نقاط این داستان سفر کرده است. وی دارای مدرک انگلیسی از کلگیت و پن ایالت است و به عنوان روزنامه نگار بازرگانی و در آموزش عمومی کار کرده است. او سه پسر، یک شوهر و یک سگ بزرگ و کرکی دارد و در کنار بسیاری از درختان لیمو در جنوب کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های سالی جی پلا

پرندگان موعود