ریتا ویلیامز گارسیا

ریتا ویلیامز گارسیا

ریتا ویلیامز گارسیا، زاده ی سال 1957، نویسنده ی آمریکایی داستان های نوجوان است.
ویلیامز گارسیا در نیویورک به دنیا آمد. او در سال 1980 از دانشگاه هوفسترا فارغ التحصیل شد. ویلیامز گارسیا اکنون در نیویورک زندگی می کند و استاد هنرهای زیبا در دانشگاه ورمونت است.

کتاب های ریتا ویلیامز گارسیا