ریتا ویلیامز گارسیا

ریتا ویلیامز گارسیا

ریتا ویلیامز گارسیا، زاده ی سال 1957، نویسنده ی آمریکایی داستان های نوجوان است.
ویلیامز گارسیا در نیویورک به دنیا آمد. او در سال 1980 از دانشگاه هوفسترا فارغ التحصیل شد. ویلیامز گارسیا اکنون در نیویورک زندگی می کند و استاد هنرهای زیبا در دانشگاه ورمونت است.

کتاب های ریتا ویلیامز گارسیا

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود