کلر وندرپول

کلر وندرپول

کلر وندرپول، زاده ی 1965، نویسنده ی آمریکایی کتاب های کودک و نوجوان است. او در کانزاس، حدود دو بلوک دورتر از جایی که بزرگ شد، زندگی می کند. کلر به گفته ی خود، تمام بچگی اش را به خواندن کتاب های شگفت انگیز در جاهای عجیب و غریب گذراند. او کتاب هایی مثل «هارولد و مداد بنفش»، «آنی دختری از گرین گیبلز» و «جزیره ی دلفین های آبی» را در جاهایی مثل اتاق پرو، حمام و کلیسا می خواند.او اعتقاد دارد که با این که از کالج، مدرک تحصیلی زبان انگلیسی و آموزش ابتدایی گرفته ، بهترین چیزها را از خواندن، گوش دادن به داستان های خانوادگی، نگاه کردن به بیرون از شیشه ی ماشین هنگام سفرهای جاده ای، بازی دزدان دریایی با برادرش و خیال پردازی های ساده یاد گرفته است.او در کانزاس آمریکا با شوهر و چهار فرزندش زندگی می کند.

کتاب های کلر وندرپول

اقیانوسی در ذهن


ماه بر فراز مانیفست


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود