ربکا استید

ربکا استید

ربکا استید سال 1968 در نیویورک به دنیا آمده و اکنون نیز در آن جا زندگی می کند. او آنقدر خوش شانس بوده که در یک مدرسه ابتدایی خاص درس بخواند. مدرسه ای که در آن جا می توان کنار پنجره یا پشت میز نشست، مطالعه کرد، نقاشی کشید و نوشت. هیچ کس هم نمی گوید از دنیای خودت بیرون بیا و جدی باش. در این مدرسه بود که ربکا نوشتن را آغاز کرد. اوّلین رمان ربکا استید در سال 2007 میلادی باعنوان «اوّلین پرتو» برای نوجوانان منتشر شد. دو سال بعد، او رمان «وقتی به من می رسی» را نوشت. این کتاب جایزه ی نیوبری 2010 را برای استید به ارمغان آورد.

کتاب های ربکا استید

وقتی به من می رسی


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود