ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک، نویسنده ی آمریکایی است. تیمبرلیک در شهری کوچک در ویسکانسین بزرگ شد و پس از چندین سال، به شیکاگو رفت و ازدواج کرد.او علاوه بر نویسندگی، کارهای دیگری را همچون کتابفروشی، تدریس نویسندگی و زبان انگلیسی و متصدی اطلاعات تجربه کرده است.

کتاب های ایمی تیمبرلیک

اسکانک و بجر


کبوترهای وحشی


بیشتر بخوانید

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود

اعتیاد ما به ادبیات داستانی: چرا انسان به داستان ها نیاز دارد؟

به هر طرف نگاه کنید، با داستان ها روبه رو می شوید. از گذشته های خیلی دور که اجداد ما دور آتش می نشستند و داستان تعریف می کردند تا به امروز که شبکه های تلویزیونی، سریال های محبوبی تولید می کنند

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.