ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک

ایمی تیمبرلیک، نویسنده ی آمریکایی است. تیمبرلیک در شهری کوچک در ویسکانسین بزرگ شد و پس از چندین سال، به شیکاگو رفت و ازدواج کرد.
او علاوه بر نویسندگی، کارهای دیگری را همچون کتابفروشی، تدریس نویسندگی و زبان انگلیسی و متصدی اطلاعات تجربه کرده است.

کتاب های ایمی تیمبرلیک

کبوترهای وحشی


۲۴,۰۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

مدال نیوبری، نشان افتخار ادبیات کودک

این مدال توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان» که بخشی از «انجمن کتابخانه های آمریکا» است به نویسنده ی خوش ایده ی سال گذشته اعطا می شود